La societat civil participa a la cocreació del pla d’acció de l’Open Government Partnership de Catalunya

Des del passat mes d’octubre, Catalunya és membre de l’Open Government Partnership (OGP), l’Aliança Mundial de Governs Oberts que engloba més de 200 territoris dels cinc continents amb l’objectiu d’assegurar compromisos concrets per promoure el govern obert, empoderar la ciutadania, lluitar contra la corrupció i enfortir la governança amb la incorporació de noves tecnologies.

La incorporació de Catalunya a l’OGP, que va comptar amb un gran suport d’institucions i entitats cíviques i socials, comporta l’elaboració d’un Pla d’Acció OGP de forma cocreada entre administracions públiques i societat civil. Aquest Pla d’Acció es materialitzarà en diversos compromisos concrets en matèria de govern obert i que hauran de ser aplicats per les administracions catalanes (Generalitat i administració local) durant els anys vinents.

Per elaborar el Pla d’Acció, s’ha constituït recentment l’Àgora de Govern Obert i s’ha obert fins al 24 de maig una fase de consulta ciutadana oberta a la ciutadania, associacions i administracions públiques per proposar i validar els eixos que serviran per definir els grups de treball en el marc dels quals es concretaran els futurs compromisos del Pla. Podeu participar-hi a través de la plataforma participa.gencat.cat.

L’inici de l’elaboració del pla s’emmarca en la setmana internacional de Govern Obert que se celebra de 17 al 21 de maig i que impulsa l’OGP #OpenGovWeek amb l’objectiu de promoure a escala mundial accions en aquest àmbit.

X