Propera renovació del Webservices de PSCP

El projecte renovació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública que s’està portant a terme des del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, incorpora el canvi del sistema d’enviament de dades de publicació i fitxers a través d’integració.
Durant aquest any, 2021, està previst que, des del Departament, es posi a disposició el nou webservices i la documentació d’adaptació al mateix.

A partir d’aquest moment, es portaran a terme les adaptacions necessàries a la passarel·la d’integració de la PCI del Consorci AOC i s’informaran les que s’hagin d’aplicar als sistemes tercers.