Noves metadades incorporades al servei Còpia

A partir de la nova versió del servei Còpia, a producció des del 12/05/2021, es poden informar addicionalment i de manera opcional, a la còpia autèntica realitzada a través de l’aplicació disponible a EACAT, les metadades de data de fi de vigència de la còpia i de data del document original.

S’han afegit també aquestes noves dates al servei web del Còpia per tal que es puguin afegir des dels sistemes tercers integrats amb el Còpia. Els integradors poden consultar la manera d’informar les nous camps a la nova versió del document d’integració publicada.