La nova versió de la tramesa genèrica i les integracions amb EACAT

Com sabeu recentment s’ha publicat la nova versió del servei de la Tramesa genèrica. Aquesta versió serveix per a totes les entitats públiques que la utilitzeu a través del portal d’EACAT i que no esteu integrats.

En canvi, totes aquelles entitats que feu ús de la tramesa mitjançant la vostre aplicació de gestió (modalitat integració) utilitzareu la versió antiga del servei de la Tramesa genèrica, tant si accediu des de la vostra aplicació com si accediu des del portal EACAT.

X