Es publica el servei “SLT – Sol·licitud d’autorització per instal·lar una farmaciola” a EACAT

S’ha posat en marxa el servei de sol·licitud d’autorització per instal·lar una farmaciola. Els òrgans de govern del municipi o de la comarca que vulgui instal·lar una farmaciola a un nucli del seu àmbit territorial hauran de fer la sol·licitud al Departament de Salut mitjançant EACAT.

Per a més informació podeu consultar la fitxa informativa del tràmit al web gencat: Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació d’una farmaciola.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei SLT – Sol·licitud d’autorització per instal·lar una farmaciola.

X