EDU – Subvencions per al finançament d’escoles de dansa d’ens locals. Curs 2018-2019 i Curs 2019-2020

S’obre la convocatòria de subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les escoles de dansa de la seva titularitat, del curs 2018-2019 i del curs 2019-2020.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 9 de juny de 2021.

Trobareu més informació a les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei EDU – Subvencions per al finançament d’escoles de dansa d’ens locals. Curs 2018-2019 i curs 2019-2020, on seleccionareu el tràmit Sol·licitud de subvenció.

Trobareu informació sobre l’emplenament, signatura i enviament del formulari en l’apartat Com es fa del tràmit Sol·licitud de subvenció.

X