Com podeu respondre un tràmit a EACAT – Tràmits?

La tramitació interadministrativa a EACAT està conformada per serveis. I, cadascun d’aquests serveis són un conjunt de tràmits. Així, els tràmits a EACAT poden ser de dos tipus:

  • Inicials, es tramiten des del Catàleg de tràmits i inicien un expedient o flux de tramitació (o conjunt de tràmits que conformen un expedient). Per exemple, una Sol·licitud de subvenció, una Alta a un registre, etc.
  • De resposta, es tramiten des del Flux de tramitació d’un expedient determinat, que trobareu a la safata de Tràmits d’Els meus tràmits. Els tràmits de resposta donen continuïtat a un expedient administratiu ja iniciat; per exemple, un Requeriment de documentació, una Aportació de documentació, etc.

Trobareu més informació sobre com tramitar a EACAT, en funció dels diferents tipus de tràmits, a les FAQ següents:

Per tant, afegim la FAQ corresponent a com respondre un tràmit, esperant que us sigui d’utilitat.

X