Codis INE10 dels Departaments de la Generalitat

Per a tots aquells ens que teniu Registre Unificat, es molt probable que necessiteu conèixer els INE10 dels Departaments, ja que en cas que us facin algun registre, actualment només us enviarem el INE10 des del MUX.

Per aquest motiu us adjuntem una relació dels INE10 dels Departaments de la Generalitat que s’enviaran des del MUX, on podreu observar que hi ha diversos canvis de nom, dos nous Departaments i un que ha deixat d’existir. 

INE10

NOM NOU

NOM ANTIC

9610210007

Departament de la Presidència

Departament de la Presidència

9610210014

Departament d’Empresa i Treball

Departament d’Empresa i Coneixement

9610420002

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

9610550006

Departament d’Economia i Hisenda

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

9610680001

Departament d’Educació

Departament d’Educació

9610740003

Departament de Cultura

Departament de Cultura

9610800000

Departament de Salut

Departament de Salut

9610930008

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Departament de Territori i Sostenibilitat

9611070005

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

9611290004

Departament de Justícia

Departament de Justícia

9611660009

Departament d’Interior

Departament d’Interior

9612050006

Departament de Drets Socials

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

9612050007

Departament d’Acció Exterior i Transparència

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

9612160001 

Departament d’Igualtat i Feminismes

9612260004 

Departament de Recerca i Universitats

X