ACA – OAA010 – Subvenció per obres d’abastament en alta

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) obre la convocatòria de subvencions,, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals, per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta (ref. BDNS 548621).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 d’abril de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ACA – OAA010 – Subvenció per obres d’abastament en alta.