ACA – EST002 – Subvencions per estudis tècnics dels sobreeiximents

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) obre la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals cofinançar les despeses realitzades pels ens locals per a la redacció dels estudis tècnics de detall per reduir els impactes al medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 15 de setembre de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ACA – EST002 – Subvencions per estudis tècnics dels sobreeiximents.

X