Via Oberta: la consulta TFN ofereix ara les dades del cotitular

En qualsevol modalitat de dades completes del Títol de Família Nombrosa, ja podeu consultar el nom i cognoms del cotitular del títol.

Ara bé, si el que necessiteu és el NIF o NIE del cotitular, aquesta dada es retorna en la consulta de dades per lots.

X