Primeres experiències amb el nou mòdul de transparència: “Organització política del Consistori” (2/3)

Des del passat 8 d’abril els portals de transparència compten amb dos nous mòduls que faciliten a la ciutadania millorar la visualització de l’organització política del Consistori, així com la interpretació d’indicadors de gestió econòmica dels ajuntaments.

Centrats en el mòdul “Organització política del Consistori”, si en l’anterior post vam detallar com es mostra el mòdul a nivell de pàgina principal i detall dels ítems de cartipàs municipal i càrrecs electes, en aquesta segona entrada avançarem en la descripció detallada del resultat pels ítems “Òrgans de govern i funcions” i “Grups polítics/municipals”, on podreu apreciar que també milloren substancialment.

Mòdul “Organització política del Consistori”

Òrgans de govern i funcions

Per als ajuntaments que fan servir el portal de transparència, l’ítem Òrgans de govern i funcions” és un ítem manual estructurat, és a dir, que no és automàtic però es proposa una certa estructura bàsica per a informar-lo. A la pràctica, la majoria d’ens han optat per a emplenar-lo manualment posant les descripcions que han considerat més adequades.

Aquest és un exemple de l’ítem òrgans de govern i funcions emplenat amb descripció personalitzada per l’ens, en aquest cas de l’Ajuntament de Ribes de Freser:

A l’ítem cal incloure el conjunt dels diferents òrgans de govern existents a l’Ajuntament (administració institucional), així com les funcions que cadascun d’ells desenvolupen, la seva composició amb la identificació dels alts càrrecs. A més a més, i a voluntat de l’ens, es pot incorporar la referència de la normativa legal que regula cada òrgan de govern.

Tot i que la personalització facilita que l’ens pugui incorporar tots els elements indicats de manera manual la realitat és que si naveguem per a diferents portals trobarem infinitat de models de presentació de la informació, sovint redireccions i moltes vegades informació repetida amb altres ítems, sobretot càrrecs electes, que obliguen a fer varis manteniments.

Amb el nou mòdul “Organització política del Consistori la informació vinculada a l’ítem Òrgans de govern i funcions es presenta molt més clara i entenedora, tot aprofitant-se la informació ja introduïda per altres ítems. 

Aquest és l’exemple de l’Ajuntament de Parets del Vallès, ens que ja està usant el nou mòdul amb uns resultats molt interessants:

El nou mòdul facilita la visualització del conjunt d’Òrgans de Govern, i la seva consulta mitjançant un format en “cascada” desplegable.

 A nivell operatiu la solució facilita la incorporació de descripcions, detall de les funcions, així com associar automàticament els càrrecs electes que en formen part.

Podeu consultar el detall de l’ítem “Òrgans de govern i funcions” de l’Ajuntament de Parets del Vallès .

Grups polítics/municipals

Per als ajuntaments usuaris del portal de transparència l’ítem Grups polítics / municipalstorna a ser un ítem manual amb un model estructurat que inclou els elements bàsics per a donar compliment a l’Article: 9.1.a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC).

Concretament l’article 9.1.a) de la LTC indica que cal publicar al portal  la relació dels grups polítics amb representació en l’ens local, així com la informació més rellevant d’aquests, com pot ser els representants que integren cada grup, una breu biografia d’aquests, l’enllaç a la web del grup, als blogs, etc.

En el cas dels portals de transparència aquesta obligació s’ha portat a la pràctica de diferents maneres. Hi ha ens que fan ús del model estructurat que proposem, ens que avancen amb la modalitat de descripcions pròpies en multitud de formats, textos, taules… o ens que fan redireccions de l’ítem a l’entorn de la seva web.

El nou mòdul millora molt les possibilitats de visualització de l’ítem, i la seva relació automàtica amb altres ítems del portal, com són el “càrrecs electes”, vinculant-ne les dades i el model de visualització. 

Un gran exemple de treball en aquest ítem és el que ha fet l’Ajuntament de Roda de Berà:

En una primera pantalla per a la ciutadania és molt senzill veure tot el conjunt de grups polítics municipals, identificats amb logos, i el nombre de càrrecs que ostenta cadascun d’ells.

Entrant a la descripció detallada d’un grup municipal de l’ajuntament (per exemple del grup municipal “TRIA”) s’inclouen aspectes com el contacte, informació associada a indemnitzacions o l’enllaç al detall de la fitxa de cada electe .

Podeu consultar el detall a l’ítem “Grups polítics/municipals” del portal de transparència de l’Ajuntament de Roda de Berà.

Així, amb aquest darrer ítem ja hem finalitzat els recorregut per totes les millores que es poden observar als diferents ítems d’Organització política del Consistori.

Per a fer-ho hem comptat amb diferents exemples (ajuntaments de Llagostera, Castellar del Vallès, Castelldefels, Parets del Vallès i  Roda de Berà), però també us convidem a visitar altres grans propostes de portals de transparència municipals amb el nou mòdul actiu com són l’Ajuntament de Matadepera, l’Ajuntament de Les Preses o l’Ajuntament d’Ascó.

I per a tots aquells ajuntaments que tingueu interès en anar avançant us oferim el manual de configuració avançada del ítems d’organització política que, seguint-lo pas a pas, ho facilita.

A la propera entrada (3/3) d’aquest nou mòdul d'”Organització política del Consistori”, ens centrarem a detallar una bona pràctica municipal en el seu ús.

X