SOC – Programa Treball i Formació 2020. Convocatòria extraordinària COVID19

Una mà que surt del marEl Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria extraordinària de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (SOC–Treball i Formació COVID-19), anualitat 2020.

A través d’aquest programa es vol millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment els col•lectius de persones amb més risc d’exclusió social, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 13 de juliol de 2020.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a la secció Tràmits, dins del Catàleg de tràmits del SOC, en el servei SOC – Programa Treball i Formació 2020. Convocatòria extraordinària COVID19.

.

X