Recull de criteris i pautes en matèria de contractació pública

Photo by Jens Johnsson from Pexels

Les disposicions aprovades els darrers dies per pal·liar els efectes de la crisi sanitària inclouen mesures urgents en matèria de contractació pública. És probable que s’hagin generat alguns dubtes relatius a la correcta aplicació d’aquestes previsions, ja que la casuística que contemplen és complexa:

  • És aplicable de la interrupció dels terminis administratius als expedients de contractació?
  • Quins són els efectes jurídics associats a la suspensió dels expedients d’obres, serveis i subministraments de prestació successiva, la continuïtat dels quals sigui impossible degut al COVID-19?
  • Poden ampliar-se els terminis o prorrogar-se els contractes que no siguin de prestació successiva?
  • En quins casos cal indemnitzar als contractistes? Com?
  • Quan s’ha de recórrer a la tramitació d’emergència?

Per si us ajuden a respondre aquestes i altres qüestions relacionades amb la contractació pública durant l’estat d’alarma, l’AOC fa un recull d’algunes de les Instruccions i Notes de què ha tingut coneixement:

Trobareu així mateix informació sobre l’aplicació d’aquests aspectes al funcionament tècnic de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública a través d’aquest enllaç.

X