PRE – Ajuts per a la província de Tarragona pels danys en infraestructures municipals i xarxa viària

Zona inundadaEl Departament de la Presidència obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes a l’Acord del Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, pel qual es declara la província de Tarragona zona afectada greument per una emergència de protecció civil (ref. BDNS 498150).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 03 d’abril de 2020. D’acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19, aquest termini de presentació de les sol·licituds queda suspès i el còmput del mateix es reprendrà en el moment en què perdi vigència el reial decret o, si escau, les pròrrogues del mateix.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, al servei PRE – Ajuts per a la província de Tarragona pels danys en infraestructures municipals i xarxa viària.

X