Nova versió 1.0.1.5 de l’aplicació nativa del signador

El passat 25 de novembre es va desplegar una nova versió de l’aplicació nativa del signador (1.0.1.5).

Les millores principals que incorpora aquesta nova versió, a nivell funcional, són:

    • Suport a escriptoris virtuals Azure
    • Millores en la signatura de múltiples documents en carpeta: permet signar tots els documents, i proporcionar informació dels documents que no s’hagin pogut signar.
    • Suport a la signatura de múltiples documents amb el certificat digital DNIe 3.0
    • Millores en les gestions dels diferents keystores en signatura de múltiples documents.

A nivell operatiu s’ha actualizat la signatura de les llibreries amb un nou certificat, ja que l’actual caduca el 23 de desembre de 2020. És necessari que s’actualitzi l’aplicació nativa per tal de no tenir problemes d’execució un cop la signatura de la versió anterior (Nativa 1.0.1.2) caduqui.

X