Declaració europea de la societat digital i l’administració electrònica basada en valors

El 8 de desembre de 2020, els Estats Membres de la Unió Europea han acordat la “Declaració Ministerial de Societat Digital i Administració Digital basada en valors”, a iniciativa de la Presidència Alemanya de la UE en aquest semestre i amb el suport de la Comissió Europea.

El 8 de desembre de 2020, s’ha celebrat la High High Level Conference on digital transformation  en la qual els Estats Membres de la Unió Europea han acordat la “Declaració Ministerial de Societat Digital i Administració Digital basada en valors”. Aquesta declaració s’ha preparat sobre les bases de la prèvia declaració de Tallín, a iniciativa de la Presidència Alemanya de la UE en aquest semestre i amb el suport de la Comissió Europea. L’objectiu general d’aquesta nova Declaració és contribuir a l’avanç de la transformació digital sobre la base dels valors europeus i aprofitar les oportunitats de futur de la digitalització. També persegueix marcar el full de ruta de la Comissió perquè alineï les seves actuacions amb les de la declaració, en particular en l’elaboració del pla d’acció d’administració electrònica 2021-2024.

Aquesta declaració subratlla les oportunitats de la transformació digital en particular per a la participació social, per abordar sobtats i extrems reptes alhora que es respecten els drets i valors fonamentals; així com la necessitat que la ciutadania compti amb capacitats digitals i d’accés a la tecnologia i connectivitat; es reconfirman els objectius de la Declaració de Tallin; s’emfatitza la necessitat de la sobirania de les nostres societats al món digital i que tots han de poder beneficiar-se de les oportunitats ofertes per la digitalització.

La declaració inclou 7 principis en els quals es desenvolupen essencialment les idees següents:

 1. Validity and respect for fonamental rights and democratic values: tracta una transformació digital en la qual es respectin els valors i drets fonamentals.
 2. Social participation and digital inclusion to shape the digital world: tracta les oportunitats de participació sense discriminació, atenent a diversitat i inclusió; a la necessitat d’atendre l’evolució al paradigma de ‘mobile Government’ i a serveis transparents i amigables, alhora que s’anima a la participació de la societat en l’elaboració de les polítiques i a implicar-se en el disseny dels serveis a través de la cocreación i la col·laboració.
 3. Empowerment and digital literacy: tracta la identitat digital, la interacció amb l’Administració segons l’enfocament de digital per defecte, el control de les pròpies dades i l’empremta digital i l’adquisició de capacitats digitals.
 4. Trust and security in digital Government interactions: tracta la navegació segura/segura; disposar d’elements d’identificació digital; al fet que les aplicacions i serveis de l’administració siguin segurs/segurs i segurs/segurs alhora que es disposa de marcs regulatoris sòlids que assegurin transparència i seguretat per defecte.
 5. Digital Sovereignty and interoperability: tracta la sobirania digital europea; l’ús dels estàndards oberts, del programari de fonts obertes, la reutilització de dades i eines; l’estratègia europea de dades i un marc d’interoperabilitat reforçat que contribueixin a la competitivitat europea i a la sobirania de les dades.
 6. Human-centred systems and innovative technologies in the public sector: tracta l’aplicació de la IA i  altres tecnologies innovadores per a polítiques públiques i serveis centrats en la ciutadania, alhora que es desenvolupen amb un enfocament centrat en les persones i de forma ètica, inclusiva i sense biaixos.
 7. Towards a resilient and sustainable digital society: tracta l’aprenentatge de les lliçons resultants de la pandèmia COVID-19, així com l’alineament amb l’Agenda 2030 i els ODS, perquè la transformació digital serveixi tant als individus com a la societat.

D’ells es desenvolupen les corresponents 7 línies d’acció que assenyalen grans àmbits d’actuació i inclouen cridades d’accions més específiques als Estats membres, així com a la Comissió i institucions comunitàries.

 1. Promote fonamental rights and democratic values in the digital sphere: inclou promoure la transformació basada en valors, traslladar valors abstractes a polítiques concretes, incrementar la col·laboració amb el sector privat per introduir codis de conducta.
 2. Enhance social participation and inclusion: inclou posar en pràctica la cocreación, facilitar els serveis a través del canal del mòbil segons una estratègia de ‘mòbil per defecte’,  assegurar que la transformació digital és inclusiva i accessible.
 3. Foster digital empowerment and digital literacy: inclou promoure les capacitats digitals entre la ciutadania i en el sector públic; proporcionar serveis públics accessibles i amigables.
 4. Strengthen trust through security in the digital sphere: inclou promoure l’ús dels eIDs notificats (Reglament eIDAS); explorar acords sobre requisits de seguretat TIC; promoure la reutilització responsable i legal de les dades i del principi de solament una vegada.
 5. Strengthen Europe’s digital sovereignty and interoperability: inclou acords per avançar en l’aplicació d’estàndards oberts, intercanviar idees innovadores entre estats membres, acordar terminis perquè els serveis estiguin en línia.
 6. Create value-based, human-centered AI systems for usi in the public sector: inclou l’intercanvi de bones pràctiques i de coneixement, promoure la transparència dels processos que intervenen en les decisions automatitzades, estàndards de qualitat per als conjunts de dades que alimenten els sistemes de IA.
 7. Foster resilience and sustainability: inclou qüestions com l’avaluació de les fonts d’energia i consums de les eines digitals, l’intercanvi de dades de gestió de crisi particularment de salut, i guies per a l’ús apropiat i saludable de les tecnologies digitals.

Berlin Declaration on Digital Society an value-based digital administration

Nota de premsa

Font original de la Conferència d’Alt Nivell de transformació digital basada en valors

X