L’AOC participa a la presentació de la Guia de contractació electrònica de LOCALRET

Persona signant un documentEl proper dijous 27 de febrer l’AOC participa a la jornada “Guia de contractació electrònica de Localret” on la responsable de serveis de contractació electrònica de l’AOC, Vicky Millán, presentarà el “Model d’implantació dels serveis de contractació electrònica de l’AOC”.

L’objectiu de la guia és delimitar i concretar tots aquells aspectes relacionats amb la tramitació electrònica dels procediments de contractació, per fer-la efectiva i consistent, concretant també un model de contractació electrònica dels ens locals.

La guia inclou propostes concretes de clàusules per incloure en els plecs i/o recomanacions d’actuació dirigides als òrgans de contractació. Ha estat elaborada amb la col·laboració de més d’una vintena de tècniques i tècnics de diferents administracions catalanes, d’entre les quals s’inclou l’AOC.

La jornada està adreçada als/a les responsables i tècnics/tècniques de contractació, Secretaria i Intervenció.

Dia: 27 de febrer de 2020
Hora: 10 a 14 hores
Lloc: Auditori del campus de la Ciutadella. Universitat Pompeu Fabra. C/ Ramon Trias Fargas, 25-27. 08005 Barcelona

Programa

10:00 Benvinguda a càrrec d’Andreu Francisco, director general del Consorci Localret

10:15 “La contractació electrònica: un any després de l’entrada en vigor de la LCSP. Principals pronunciaments dels tribunals i de les juntes consultives relatius a la contractació electrònica”, a càrrec de Gemma Enfedaque, cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

11:00 Pausa cafè

11:30 “Model d’implantació dels serveis de contractació electrònica per part del Consorci AOC”, a càrrec de Vicky Millán, responsable de serveis de contractació electrònica de l’AOC

12:00 “La proposta d’una guia de contractació electrònica (dels ens locals)”. Presentació a càrrec de Joan Bosch, cap de l’Àrea de Contractació del Consorci Localret.

12:30 “La Guia de contractació electrònica”

-“La presentació de les ofertes, i la seva obertura”, a càrrec d’Imma Soler, cap del servei de contractació de l’Ajuntament de Terrassa.
-“La signatura electrònica de les proposicions”, a càrrec de Núria Blanchar, directora de serveis de contractació de l’Ajuntament de Granollers.
-“El format de les ofertes; la seva avaluació”, a càrrec d’Imma Pruna, cap de compres i contractacions de l’Ajuntament de Mataró.
-“La publicitat en el perfil de contractant”, a càrrec de Jofre Clofent, cap de la Unitat de Contractació de l’Ajuntament de Premià de Mar.

13:30 Preguntes dels assistents i debat

14:00 Cloenda

X