122 administracions reben el Segell Infoparticipa d’excel·lència en la Transparència

Un total de 113 ajuntaments, sis consells comarcals i tres diputacions de Catalunya han rebut el Segell Infoparticipa, un guardó atorgat pel nou grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la UAB com a reconeixement a la transparència informativa dels webs de les institucions.

A més, s’ha atorgat per primer cop un premi extraordinari que reconeix la qualitat i l’eficàcia comunicativa de quatre ajuntaments: Centelles, Viladecavalls, l’Aldea i Llagostera i el retiment de comptes sostingut de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Quan la situació sanitària ho permeti, el Segell Infoparticipa serà lliurat a les administracions distingides en un acte institucional.

A partir dels 48 indicadors establerts pel ComSET, basats en la Llei de Transparència del 2013, s’atorga el Segell Infoparticipa a les poblacions que obtenen més indicadors positius en funció de la seva població (exemple: en el cas de les localitats amb més de 50.000 habitants, s’exigeix un 95% d’indicadors positius i, en el cas dels municipis amb menys de 1.000 habitants, s’atorga a partir del 75% d’indicadors positius). Pel que fa als consells comarcals i les diputacions, s’atorga el Segell Infoparticipa a les institucions que assoleixen un mínim d’un 85% d’indicadors positius, independentment de la població. En aquesta edició s’ha eliminat la Menció.

Enguany s’atorga el Segell Infoparticipa a 113 ajuntaments (quinze més que l’any passat), dels quals, 36 han obtingut un 100% d’indicadors positius (el 2019, van ser-ne 32). D’aquests, Esplugues de Llobregat és l’únic municipi que ha obtingut el 100% a les set edicions organitzades fins ara. I, per sisè any consecutiu, la localitat de Vilanova de Sau (Osona), amb només 299 habitants, és el municipi més petit que obté el Segell Infoparticipa i el més petit que li segueix, Tavèrnoles, amb 316 habitants, ha obtingut el Segell en totes les edicions.

En el cas dels consells comarcals, sis d’ells obtenen el Segell Infoparticipa: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Gironès, el Moianès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Quant a les diputacions, reben el Segell Infoparticipa les mateixes que el van obtenir a les tres edicions anteriors: Barcelona, Girona i Tarragona.

Les alcaldesses, més transparents

Les dades d’enguany confirmen una evolució positiva sostinguda però lenta durant els set anys que es fa aquesta avaluació: encara assoleix la distinció només un 12% dels 947 municipis de Catalunya. Es detecten problemes generals en aspectes com la freqüència de l’actualització o la claredat de les informacions, alhora que hi ha millores també generalitzades en qüestions com l’organització dels menús sota criteris informatius i de sentit comú.

L’equip del ComSET ha constatat també dues dades a destacar. D’una banda, el fet que un 29% d’ajuntaments distingits estan presidits per una alcaldessa, un percentatge més gran que el del total de municipis de Catalunya amb dones al capdavant (23%): les alcaldesses, per tant, obtenen proporcionalment millors resultats de transparència. En segon lloc, l’esforç destacable que representa l’assoliment del Segell Infoparticipa per part d’un 10,6% dels municipis de menys de 10.000 habitants atès que disposen de menys recursos que les localitats més grans.

Aquest darrer informe s’ha elaborat amb dades recollides entre finals de desembre de 2019 i el proppassat 10 de març. Suposa la setena onada d’anàlisis a que es sotmeten els webs dels ajuntaments de Catalunya. En el cas dels 41 consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran, la d’enguany és la cinquena avaluació que es fa. I, pel que fa a les quatre diputacions catalanes, aquesta és la quarta onada d’avaluacions. A partir d’aquestes dades, el Consell Certificador del Segell Infoparticipa decideix atorgar les distincions.

Cinc premis extraordinaris

El ComSET ha creat un premi extraordinari per destacar especialment els resultats assolits pels webs municipals en dues categories. D’una banda, el premi a l’eficàcia comunicativa distingeix els portals on la informació és particularment accessible, intel·ligible i llegible. En aquesta categoria, s’aplica una discriminació positiva a favor de les poblacions amb menys de 10.000 habitants per reconèixer administracions que fan un esforç especial sense comptar amb els recursos humans i tecnològics que caracteritzen els consistoris de municipis més poblats. Aquesta primera edició premia els webs dels ajuntaments de Centelles (7.404 habitants), Viladecavalls (7.512), l’Aldea (4.160) i Llagostera (8.453).

D’altra banda, està el premi a la informació continuada del retiment de comptes: s’ha creat una categoria específica perquè es tracta d’un dels elements claus de la gestió pública eficaç i de la transparència informativa. En aquest cas, s’ha aplicat una discriminació positiva en sentit invers, tot afavorint els municipis amb més de 100.000 habitants que, per disposar de més recursos, són els que han de facilitar més eines i continguts per a un retiment de comptes continuat i basat en criteris d’intel·ligibilitat, transparència i bon govern. L’ajuntament guardonat en aquesta categoria ha estat el de Santa Coloma de Gramenet (119.215 habitants).

Criteris d’avaluació

El Mapa Infoparticipa és una eina impulsada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB l’any 2012, en analitzar la informació dels webs dels 947 ajuntaments catalans, per a fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals.

L’any 2013, el LPCCP va plantejar l’atorgament del Segell Infoparticipa (un segon nivell de reconeixement, la menció al Segell Infoparticipa, ha estat eliminada a l’edició d’enguany) i, per a tal fi, es va crear el Consell Certificador, encarregat de contrastar les avaluacions de l’equip, que està integrat per membres de l’associació catalana i de la federació de municipis, de l’oficina antifrau, del col·legi de periodistes, de l’Associació de Comunicació Pública i del món acadèmic.

Ara, el LPCCP s’ha fusionat amb el grup de recerca Publiràdio per formar el nou grup Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET), responsable del Mapa Infoparticipa. Els indicadors que utilitza el ComSET per avaluar la informació publicada als webs de les administracions responen a les següents qüestions bàsiques:

  • Qui són els representants polítics
  • Com gestionen els recursos col·lectius
  • Com gestionen els recursos econòmics
  • Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius
  • Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana

En el cas dels ajuntaments, es tracta de 48 indicadors que han estat modificats en aquesta setena onada d’avaluacions (l’any passat eren 52) per pujar el nivell d’exigència de caire qualitatiu. I, pel que fa als consells comarcals i les diputacions, són 45 indicadors adaptats a les seves competències. A l’edició d’enguany, s’ha exigit més qualitat en la informació i en el nivell de transparència en quatre aspectes clau:

  • La visualització individualitzada i comprensible de les retribucions dels càrrecs electes
  • Les declaracions de béns i activitats dels càrrecs electes
  • Les retribucions i currículums dels càrrecs de confiança i el personal directiu
  • L’explicació detallada de les competències dels òrgans de govern

Els resultats de l’anàlisi s’introdueixen a la plataforma mitjançant un gestor de continguts que publica automàticament els resultats georeferenciats en un GoogleMap, amb el percentatge que ha assolit cada web i la seva traducció en una tonalitat que, d’acord amb “l’infòmetre”, és de color blanc si no s’ha arribat al 25%, de color groc si està per damunt però no s’arriba al 50%, de color verd clar si se supera el 50% però no s’arriba al 75%, i de color verd fosc si la puntuació és superior al 75%.

http://www.mapainfoparticipa.com/

X