JUS – Comunicacions relatives al dret d’Assistència Jurídica Gratuïta

Un escriptori amb llibres de dret, bola del món i la Justícia amb la balança a una mà i l'espasa a l'altraEs posen en marxa les comunicacions electròniques directes entre les Comissions d’Assistència Jurídica Gratuïta, del Departament de Justícia de la Generalitat, i els col·legis d’advocats catalans així com també el Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats i el Consell de Col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya.

D’aquesta manera, es potencien les comunicacions electròniques en els casos d’assumptes relacionats amb el dret dels ciutadans a l’assistència jurídica gratuïta.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, al servei JUS – Comunicacions relatives al dret d’Assistència Jurídica Gratuïta.

X