ISPC – Activitats de formació de l’Escola de Bombers i Protecció Civil (integrat)

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya publica una nova versió del tràmit de sol·licitud d’inscripció a una activitat formativa de l’Escola de Bombers i Protecció Civil.  El nou formulari permet seleccionar les activitats formatives que tenen obert el termini de presentació de sol·licituds.  A més, aquest servei està integrat amb el sistema d’informació de l’ISPC i té associat un flux de respostes automatitzat.

Trobareu més informació en el document Pas a pas.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’ISPC i, concretament, el tràmit ISPC – Activitats de formació de l’Escola de Bombers i Protecció Civil (integrat).