Es publiquen els serveis de comunicació entre el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta Emergències al territori i els ens locals

Un fonendoscopi sobre un fullEl Departament de Salut publica diversos tràmits, relacionats amb el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències al territori i els ens locals. Aquests serveis són els següents:

  • SLT – Tramesa del SVE i Resposta a Emergències de SP al Barcelonès Nord i Maresme
  • SLT – Tramesa del SVE i Resposta a Emergències de SP a Barcelona Sud
  • SLT – Tramesa del SVE i Resposta a Emergències de SP a la Catalunya Central
  • SLT – Tramesa del SVE i Resposta a Emergències de SP al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
  • SLT – Tramesa del SVE i Resposta a Emergències de SP a Girona
  • SLT – Tramesa del SVE i Resposta a Emergències de SP a Lleida i Alt Pirineu i Aran
  • SLT – Tramesa del SVE i Resposta a Emergències de SP al Vallès Occidental i al Vallès Oriental

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de Salut i, concretament, al servei que correspongui, d’entre els que s’acaben de relacionar.

Els gestor d’usuaris, quan aneu a la Configuració de serveis, si escau, trobareu els serveis abreujats. S’ha elaborat un llistat de títols estesos i abreujats relacionats, perquè no tingueu cap mena de dubte en donar un servei d’alta. També s’ha publicat una FAQ explicant-ho més específicament

X