El procediment de sol·licitud de certificats digitals per videoidentificació no estarà disponible abans de les eleccions catalanes

A les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer, s’ha introduït la novetat que es podrà votar sense sortir de casa sempre i quan es faci la sol·licitud del vot per correu amb un certificat digital. Arran d’aquest fet, a l’AOC hem rebut consultes sobre si es podran emetre certificats digitals remotament, mitjançant un procediment de videoidentificació que ha aprovat la Llei 6/2020 de serveis electrònics de confiança. Aquesta opció hagués estat molt positiva per incrementar la participació a les eleccions i evitar cues a les oficines d’atenció ciutadana de les entitats de registre idCAT.  

A l’AOC hem estat treballant per tenir disponible un procediment de registre telemàtic a l’idCAT Mòbil i a l’idCAT Certificat utilitzant les tecnologies de videoidentificació o videoconferència. Aquests sistemes són molt populars en el sector financer a l’hora d’obrir comptes bancaris i ofereixen unes garanties equivalents al registre presencial, d’acord amb les certificacions emeses per organismes oficials d’avaluació de la conformitat. L’ús d’aquest sistema de registre permetria incrementar les garanties del procés actual de registre telemàtic de l’idCAT Mòbil que actualment es fa d’acord amb informació coneguda per ambdues parts.  

Des del mes de maig de 2020, l’AOC té operatiu un pilot de registre telemàtic a l’idCAT Mòbil utilitzant la videoidentifació que ha funcionat de forma molt satisfactòria. Aquest adreçat prioritàriament als col·lectius que, en la situació actual, tenen greus dificultats per donar-se d’alta a l’idCAT Mòbil amb el sistema habitual d’informació del DNI o TIE i de la targeta sanitària. Aquests són principalment estrangers europeus.  

El passat 11 de novembre de 2020, es va aprovar la Llei 6/2020 de serveis electrònics de confiança que ha autoritzat l’ús del procediment de registre amb videoidentificació per a l’emissió de certificats digitals qualificats. Aquest fet és una gran fita que farà molt més àgil i senzill per a la ciutadania obtenir un certificat digital sense sortir de casa i, alhora, estalviarà feina i cues a les entitats de registre, especialment als ens locals que tenen una gran demanda.  

Ara bé, l’aplicació d’aquesta disposició està condicionada a l’aprovació d’una ordre ministerial que desenvolupi la regulació tècnica del procediment de videoidentificació. Tot i que ja hi ha un esborrany i ja s’ha sotmès a consulta pública, des del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ens han informat que no s’aprovarà fins al mes de març de 2021. En aquest context, és absolutament inviable oferir un canal de sol·licitud telemàtica de certificats digitals mitjançant el procediment de videoidentificació per a les eleccions catalanes del 14 de febrer.  

Quan estarà disponible l’emissió telemàtica de certificats telemàtica?   

L’AOC té disponible la solució tecnològica per oferir l’emissió telemàtica d’idCAT certificats, tan bon punt estigui enllestida la normativa estatal que la regula.

Com funciona la videoidentificació?  

La videoidentificació és un procediment d’identificació remota amb garanties equivalents al procés presencial que funciona mitjançant un telèfon mòbil amb la càmera activa i que segueix els següents passos:   

  • El ciutadà o ciutadana dona el seu consentiment al procés de videoidentificació  
  • Mostra les dues cares del seu document d’identitat a la càmera. S’escaneja el document i es fan una vintena de controls, assegurant que el document és original i no ha estat manipulat. 
  • Es fa una foto “selfie” i es compara amb la imatge facial extreta del document oficial escanejat, utilitzant sistemes avançats de reconeixement facial.  
  • Es valida que la persona està donada d’alta a la base de dades de la Direcció General de la Policia  
  • Es verifica amb un codi d’un sol ús el número de telèfon mòbil que es declara  
  • Tot el procés es grava i és verificat a posteriori per un operador format. 
X