ACA_Encreuaments aeris i subterranis de línies i conduccions en domini públic hidràulic (DPH)

Canonada subterrània d'aiguaL’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) publica  el servei ACA – Encreuaments aeris i subterranis de línies i conduccions en domini públic hidràulic (DPH), que permet demanar l’autorització per efectuar encreuaments aeris i subterranis de línies i conduccions en domini públic hidràulic (DPH). Les característiques d’aquests encreuaments són:

  1. Els encreuaments aeris de línies en DPH són obres que ocupen el vol d’una llera del domini públic hidràulic. En general es tracta de cablejats o canonades que travessen una llera (podent aprofitar altres estructures de pas existents, com per exemple ponts, calaixos, viaductes,..) de manera que les seves estructures de suport es localitzen fora de la llera.
  2. Els encreuaments subterranis de línies i conduccions en DPH són obres que travessen una llera de manera soterrada ocupant el domini públic hidràulic.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits de l’ACA i, concretament al servei ACA_Encreuaments aeris i subterranis de línies i conduccions en domini públic hidràulic (DPH).

X