Es poden tramitar sol·licituds durant tot el període de suspensió.