T-CAT i T-CAT P, certificats per a treballadors públics

La T-CAT i la T-CAT P són certificats qualificats que permeten la identificació i la signatura electrònica dels treballadors dels ens integrants del sector públic de Catalunya que tinguin la consideració d’empleat públic segons la normativa d’aplicació, d’ús exclusiu en l’exercici de les seves funcions.

La categoria a què pertanyen els treballadors de cada ens, inclosa la classe d’empleat públic de què es tracta, és una qüestió organitzava interna.

Per aquest motiu, heu de tenir en compte que quan demaneu l’emissió d’una T-CAT o una T-CAT P declareu sota la vostra responsabilitat que les persones titulars són empleats públics susceptibles de tenir la T-CAT (tingueu en compte que el certificat incorpora l’atribut “empleat públic” com una dada d’identificació més).

Finalment, recordeu que segons la Llei 59/2003 de 19 de desembre de signatura electrònica i el Reglament europeu número 910/2014 de 23 de juliol relatiu a la identificació electrònica i el serveis de confiança a les transaccions electròniques, els certificats digitals són personal i intransferibles i heu de prendre les mesures necessàries per evitar l’ús indegut dels mateixos.

 

 

 

X