Programa Treball i Formació (TRFO 2019)

Dos figures articulades que xoquen la màEl Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria per presentar les sol·licituds de subvencions en el marc del programa Treball i Formació 2019, per a la realització de projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores amb dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i de formació.

Per a les accions d’experiència laboral i de formació, s’obren les línies de subvenció següents:

  1. PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 45 anys. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.
  2. PRGC: persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.
  3. DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.
  4. COOR: accions de coordinació i suport tècnic.

Les entitats beneficiàries poden presentar les sol·licituds de subvenció fins el 13 de setembre de 2019.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores, modificades per l’Ordre TSF/156/2018.

Per tramitar aneu a la secció Tràmits, en el Catàleg de tràmits del SOC i, concretament, en el servei SOC – Programa Treball i Formació (TRFO 2019).

X