Noves eines per conèixer l’opinió de la ciutadania i altres novetats del Portal de Transparència (entorn públic)

El 22 de maig s’incorporen les millores i correccions a l’entorn de la ciutadania (portal públic) del portal de transparència. Són aquestes:

Eines per a conèixer l’opinió de la ciutadania (fact checking)

Amb la intenció de disposar de més i millors eines per a conèixer la opinió de la ciutadania i potenciar un portal de transparència més actualitzat i de major qualitat, la nova versió del portal de transparència disposarà d’una eina per a valorar la qualitat de la informació (fact checking) de manera que la ciutadania podrà informar de la utilitat de la informació per a cada ítem d’una manera àgil i ràpida.

A partir d’aquesta nova versió en cada ítem la ciutadania podrà indicar si ha trobat útil la informació (en cas negatiu indicar-ne el motiu), o indicar si ha detectat algun error a la pàgina. A continuació es mostren les vistes de l’accés a la valoració per part de la ciutadania:

Una vegada s’ha procedit a respondre es podrà saber el percentatge el nombre de ciutadans que han votat i els percentatge d’utilitat de l’ítem en qüestió.

A nivell de gestió per part del treballador públic la informació quedarà recollida al propi ítem (consultable només pels treballadors públics en entorn edició):

Cal destacar que l’ens disposarà de nous instruments de control i gestió per a poder-ne fer el seguiment, disponibles des Quadre de Comandament de Transparència dels ens locals  on es podran fer consultes, filtrar pels ítems més i menys útils o fer extraccions en format CSV de les consultes realitzades.

Esperem que amb aquests nous instruments pugueu disposar de més i millor informació sobre de la qualitat percebuda dels vostres ítems, per així poder millorar globalment en qualitat i en grau d’actualització la informació publicada, elements que en els diferents informes del Síndic de Greuges sempre apareixen com una necessitat.

Altres millores que podreu trobar als portals a partir del dia 9 de maig

  • S’ha realitzat un ajust a l’ítem “Dades Generals de l’ens” (deixant-se de fer visibles els camps no informats a font Municat).
  • S’ha millorat la situació al portal de transparència de l’enllaç a la pàgina de comparativa de pressupostos municipals entre ens de transparenciacatalunya.cat. L’enllaç s’ha situat per defecte sota de les pestanyes de “despeses per programa”, “Ingressos” i “despeses”.
  • S’han millorat la gestió dels enllaços de navegació des del logo de l’ens. Ara des de la pàgina principal de ‘dadesobertes’ l’enllaç del logo porta al portal de transparència, però si s’està navegant per a dins del portal de dades obertes, porta a la home de ‘dadesobertes’.
  • S’han automatitzat 2 ítems. Concretament la “Relació de llocs de Treball (RLT)”, i els “Resultats de les convocatòries de personal” que, amb informació provinent del CIDO han passat de manuals no estructurats [M*]  a automàtics amb dades obertes [A].
  • S’ha afegit la possibilitat de “descarregar dades obertes” a tots els elements del portal on ha sigut possible.
  • S’ha corregit un error de navegació que es produïa quan es realitzava un canvi d’idioma.

Les tasques de desplegament d’aquesta nova versió començaran a partir de les 12h del dia 22 de maig i acabaran al voltant de les 18h. És possible que durant la jornada es puguin produir talls de servei puntuals. Disculpeu les molèsties que aquest desplegament us puguin ocasionar, i esperem que tots aquests canvis estiguin disponibles a partir del dia 9 de maig als diferents portals de transparència.

X