L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya publica el servei Activitats de formació de l’Escola de Bombers i Protecció Civil

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) publica el servei Activitats de formació de l’Escola de Bombers i Protecció Civil (EBPC).

A través d’aquest servei es gestionen les inscripcions dels ens locals i la resta d’organismes del sector públic català a les activitats de formació dutes a terme a l’EBPC adreçades a l’àmbit de protecció civil.

Des del 4 de febrer d’enguany, la formació dels tècnics municipals i la formació (bàsica i continua) del personal voluntari de protecció civil es vehicula a través dels ajuntaments.

No s’acceptarà cap inscripció que no sigui enviada per aquest canal.

A través d’aquest mateix servei l’ISPC els comunicarà el tancament de l’activitat i els farà arribar a la documentació associada.

X