Justificació de les subvencions de l’OSIC concedides l’any 2019

Un graffitti que posa "Never Stop Creating"L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) obre el període de justificació de les subvencions, concedides l’any 2019. Les línies de subvenció que cal justificar són les següents:

 1. Biblioteques
  • -Subvencions per a l’adquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya
 2. Patrimoni cultural
  • -Subvencions per a la conservació i la restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble
  • -Subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic
 3. Museus
  • -Subvencions per a l’inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans
  • -Subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus

  Arxius

  • -Subvencions per a l’elaboració i la millora d’instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya
  • -Subvencions per al disseny i la implementació d’un sistema de gestió de documents en arxius d’entitats locals i universitats públiques
 4. Lletres
  • Subvencions per a activitats literàries: Projectes de promoció
 5. Arts escèniques, música i arts visuals
  • -Subvencions per a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música
  • -Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments
  • -Subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat
  • -Subvencions per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals
  • -Subvencions a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals
X