Informe de l’activitat de l’AOC: ara en format Power BI

Imatge novetatUs recordem que des del mes de novembre de 2018, l’informe d’activitat mensual dels serveis de l’AOC es presenta en format Power BI, una solució d’anàlisi que ofereix una visualització interactiva de les dades així com la possibilitat de compartir la informació mitjançant un enllaç. També permet incrustar l’anàlisi en una pàgina web; en aquest sentit, si visiteu el web del Consorci AOC, veureu que alguns dels serveis ja presenten les seves dades en aquest format interactiu.

L’ús d’aquesta eina suposa grans avantatges ja que l’actualització de les dades és automàtica i no deixa marge a possibles errors humans en el tractament de la informació.

El nou format ha intentat mantenir el relat de l’anterior informe però ara s’inclou un històric de cada servei jugant amb els filtres d’any i mes. Per exemple, per accedir a les dades del mes de gener d’enguany, cal seleccionar el 2019 i el mes 1. Tingueu en compte que les dades s’actualitzen un cop acabat el mes; així, i si en el gràfic “Evolució de l’activitat per mes” demaneu les dades de tot l’any, les dades del mes en curs presentaran una línia descendent.

Aquest mes de gener cal destacar que la majoria de serveis han assolit màxims mensuals com per exemple Via Oberta, amb 5,3 milions de consultes, EACAT amb 100 mil trameses, e-TRAM amb 26,5 mil tràmits, les 231 mil notificacions pel que fa a l’e-NOTUM o les 284 mil factures de l’e.FACT.

Us convidem de nou a visitar l’informe mensual de l’activitat del Consorci AOC.

X