El Consorci AOC deixa d’emetre certificats de servidor segur (SSL)

Com ja us vam informar el 2 d’abril, el Consorci AOC retira del seu catàleg de certificats el de servidor segur. Concretament els certificats que deixarà d’emetre són

  • Certificat de servidor segur (CDS-1)
  • Certificat de servidor segur extended validation (CDSQ-1)
  • Certificat de seu electrònica de nivell mig (CDSNM-1)

El 18 de novembre serà el darrer dia que es podran sol·licitar aquests tipus de certificats per EACAT, d’aquesta manera hi haurà el temps necessari per a poder enviar les verificacions i descarregar els certificats abans de 23 desembre (darrer dia en que es podran descarregar els certificats).

Tots els certificats SSL que a 30 de desembre no estiguin descarregats desapareixeran.

Els certificats ja emesos continuaran funcionaran amb la seva vigència habitual.

Aquest canvi no afecta a la resta de perfils que es seguiran emeten en les mateixes condicions.

X