Disponible la tramesa específica de documentació d’expedients d’infants i adolescents

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa a disposició dels ens locals nou servei bidireccional de tramesa de documentació d’expedients d’infants i adolescents.

A partir d’ara, tot l’intercanvi de documentació entre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) i els ens locals competents en la matèria es gestionarà a través d’aquest tràmit específic.

El nou servei s’anomena TSF – Tramesa de documentació d’expedients d’infants i adolescents.

X