Comunicació de representants locals a òrgans del Consorci per a la Normalització Lingüística

Taula amb cadires i 3 interrogants en alguns llocsEl Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha habilitat un tràmit per a la comunicació del nomenament dels representants dels ens locals al Ple del CPNL i al Consell de Centre.

Aquest tràmit facilita la comunicació de la designació o cessament dels representants entre ens locals i el CPNL i n’assegura la correcta recepció a l’àmbit corresponent.

Així, cada cop que calgui comunicar la designació o cessament d’un representant al Ple del CPNL o al Consell de Centre, s’ha accedir al nou tràmit disponible al Catàleg de tràmits d’EACAT.

Per a qualsevol aclariment, contacteu amb la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística mitjançant correu electrònic gerencia@cpnl.cat o al telèfon 93 272 31 00.

Per tramitar aneu a la secció Tràmits, en el Catàleg de tràmits CPNL i, concretament en el servei CPNL – Comunicació del nomenament del representant al Ple del CPNL i al Consell de Centre.

X