Aturada servei eFACT dimecres 4/12 – 30 minuts

El dia 4 de desembre a les 15 hores es farà una aturada del servei d’eFACT de 30 minuts per ampliar els recursos de base de dades i poder garantir l’increment de factures que es preveu rebre durant aquest últim mes de l’any.

X