Servei de comunicacions relacionades amb temes personal del Departament de Territori i Sostenibilitat

A partir del 16 de juliol, el Departament de Territori i Sostenibilitat i els ens locals podran fer trameses dins del servei TES- Comunicacions sobre nòmines del personal del Departament de Territori i Sostenibilitat sobre:

  • Rebre la documentació que trameten els diferents organismes locals demanant l’aplicació d’embargaments a personal del Departament, o comunicant l’aixecament d’aquests embargaments.
  • Emetre les respostes a aquestes peticions.
  • També s’envien consultes sobre l’aplicabilitat d’embargaments que estaven en espera, que ja es podrien iniciar, però que pel termini que ha passat des de la comunicació inicial.
  • Altres escrits de comunicació o consulta en relació amb els embargaments.
  • Si hi hagués altres consultes o peticions relacionades amb la nòmina del personal.
X