Servei d’avaluació psicològica per dur arma de foc prestat per l’ISPC

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) presta serveis d’avaluació psicològica per dur arma de foc a les policies locals, d’acord amb el Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals.

El tràmit permet sol·licitar a l’ISPC el servei d’avaluació psicològica a policia local per a l’ús d’arma de foc, rebre l’informe d’avaluació, i fins i tot, sol·licitar la devolució de resultats si una persona avaluada insta a l’Ajuntament a sol·licitar-ho.

És important que les persones autoritzades a l’Ajuntament per a realitzar aquest tràmit ocupin llocs de treball que garanteixin la confidencialitat i la seguretat de la informació.

X