Salut i Barcelona integren els seus sistemes informàtics per poder compartir dades socials i sanitàries

La integració dels sistemes d’informació del Departament de Salut i de l’Ajuntament de Barcelona permetrà als professionals dels serveis sanitaris i socials d’ambdues administracions intercanviar dades en temps real sobre els pacients i les persones usuàries que atenen i, a més a més, consultar-les cada cop que ho considerin necessari.

El model d’intercanvi de dades ja està funcionant com a prova pilot als barris barcelonins de la Nova Esquerra de l’Eixample i del Besòs. Principalment se centra en l’atenció a la població major de 64 anys i en situació d’alta complexitat social i sanitària, però aspira a estendre’s al conjunt de centres de serveis socials bàsics i equips d’atenció primària de Barcelona i progressivament en els propers anys a tota Catalunya, també per al conjunt de la població.

El nou model d’intercanvi d’informació sanitària i social facilita la presa de decisions en el procés d’atenció a les persones i és un pas més per agilitzar i avançar cap a l’atenció integrada social i sanitària. El consentiment previ de la persona queda recollit per escrit i també electrònicament.

L’experiència d’interoperabilitat dels sistemes és fruit del treball conjunt d’ambdues administracions durant els últims tres anys per tal de poder fer compatibles els dos sistemes d’informació, i la prova pilot busca identificar quin conjunt mínim d’intercanvi de dades s’ha d’establir i quins processos de treball conjunt s’han de plantejar entre els equips d’atenció primària de salut i de serveis socials bàsics.

Els primers resultats del funcionament es valoraran a l’inici del segon trimestre de l’any. Concretament, en el disseny de la prova pilot han estat implicats l’Oficina eSalut del Servei Català de la Salut, el Departament de Salut de la Generalitat, el Pla interdepartamental d’Interacció Social i Sanitària, el Consorci Sanitari de Barcelona, la Direcció de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de Serveis Socials i l’Institut Municipal d’Informàtica.

Podeu ampliar informació a la pàgina web del Departament de Salut