La PSCP incorpora noves funcionalitats per l’entrada en vigor de la nova Llei de contractes del sector públic