La PSCP incorpora noves funcionalitats per l’entrada en vigor de la nova Llei de contractes del sector públic

Tal i com us havíem avançat en altres publicacions, avui 9 de març de 2018, entra en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, excepte l’article 159.4.

Per l’adaptació a aquesta, la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP)  incorpora una sèrie de canvis derivats de les novetats de Llei que podeu consultar al document de sota que descriu les funcionalitats incorporades. Podeu consultar també, el detall de les mateixes al document de Recomanacions d’ús de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública en relació amb els canvis incorporats per la nova Llei, a la primera fase d’implantació.

PSCP: Novetats 6.14. (9/2017)

X