Informe de l’activitat de l’AOC (març de 2018): grans increments d’usos

El març ha portat grans increments d’ús en molts dels serveis del Consorci AOC: tràmits interadministratius, Via Oberta, e-TRAM, e-NOTUM i e.FACT entre altres.

L’EACAT (tràmits interadministratius) ha assolit un màxim històric amb més de 100 mil tramitacions. Destacarien la Diputació de Barcelona (6.278 tramitacions), el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, més de 4 mil, i finalment, el Departament de Territori i Sostenibilitat, 4.138. Entre les trameses més emprades, n’hi ha dues relacionades amb les cremes col·lectives i els permisos de foc.

També ha estat un mes extraordinari per a Via Oberta que ha sumat 7 milions d’intercanvis, fet que ens porta a un acumulat que supera ja els 12 milions de consultes. El servei més consultat continua sent el de Renda (26% del total) i la finalitat de més de la meitat de les consultes ha estat per a l’assessorament de serveis socials.

Dos serveis que també han fet record són l’e-TRAM i l’e-NOTUM. El primer ha sobrepassat els 22 mil tràmits i el segon quasi arriba als 190 mil. L’ens més actiu pel que fa a notificacions és l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que n’ha concentrat el 29%.

Encara que no han arribat a cap rècord, també ha estat el millor mes de març per a l’e.FACT que ha superat les 277 mil factures gestionades. Els deu ens més actius acumulen el 34% del total de factures.

Mitjançant l’enllaç següent, podeu accedir a l’informe complet de les dades d’activitat dels serveis. Març 2018.

X