Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials 2018

S’ha obert la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a les entitats que integren l’Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, per a l’any 2018.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 7 de juliol de 2018 i finalitza el 28 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Per a més informació, es pot accedir al quadre resum de la convocatòria i a les instruccions de realització de la sol·licitud.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

X