Catalunya s’adapta a la nova norma europea de facturació electrònica

El projecte EUeInvoicing.cat ha posat a punt les principals solucions de facturació electrònica en compra pública de l’ecosistema català. Durant el projecte, s’han adaptat al nou estàndard de facturació electrònica europeu les plataformes d’eInvoicing Pimefactura, gestionada per PIMEC, i Cambra eBusiness, gestionada per la Cambra de Barcelona, així com el punt de lliurament de factures electròniques per a les administracions catalanes e.FACT i el sistema de recepció de factures electròniques de l’Ajuntament de Barcelona.

Un gran impuls a la competitivitat empresarial europea
Les implementacions fetes a les eines garanteixen una major interoperabilitat a nivell europeu, permetent que qualsevol empresa europea, i entre elles les catalanes, puguin facturar a qualsevol entitat pública catalana i europea de forma més simple i eficient sense haver de conèixer els requeriments i formats específics admissibles de cada país.

La normativa europea entra en vigor el proper 18 d’abril de 2019 com a un tractor més per a facilitar l’ús massiu de l’adopció de la facturació electrònica entre les organitzacions, i en conseqüència fer possible uns estats membres més connectats amb la resta de països de la Unió Europea.

Noves funcionalitats de les eines de facturació electrònica catalanes
Gràcies a EUeInvoicing.cat, Cambra eBusiness ha incorporat la possibilitat de rebre notificacions sobre l’estat de les factures emeses amb el nou estàndard, oferint als seus usuaris una plataforma adaptada a la nova normativa que implementa de manera senzilla el procés de facturació amb les administracions públiques europees.

La funcionalitat de rebre notificacions també ha estat implementada al servei d’emissió de factures Pimefactura, així com el seu establiment com a Punt d’Accés (AP) per permetre tota la gestió de les factures segons el nou estàndard a través de la xarxa PEPPOL.

Des del punt de vista de les entitats i administracions públiques catalanes, el punt de lliurement de factures electròniques e.FACT, gestionat per l’AOC, ha implementat dos grans canvis: per una banda el seu establiment com a Punt d’Accés (AP) per poder gestionar les factures rebudes segons el nou estàndard europeu i, per l’altra, la capacitat per efectuar la transformació entre el nou format de factura UBL2.1 i el format factura-e actual, per tal de permetre una adopció immediata de totes les entitats públiques als requeriments de la nova normativa de facturació electrònica que entra en vigor properament. En aquest sentit, les millores desenvolupades a l’eina faciliten en gran mesura a empreses i autònoms d’altres països europeus emetre factures a les entitats públiques catalanes.

Per la seva banda, el sistema de recepció de factures electròniques de l’Ajuntament de Barcelona, ha modificat el seu procés de recepció de factures electròniques per tal de poder determinar si la factura original està en el nou format europeu i s’ha desenvolupat un procés de renderització de factures europees per ser visualitzades en format PDF per fer-les molt més llegibles de cara a la seva tramitació. Amb els desenvolupaments duts a terme, la plataforma pot acceptar factures d’altres països europeus de forma nativa i sense canviar la forma de treballar dels gestors de factures de l’Ajuntament de Barcelona.

X