El Consorci AOC, en la millora constant dels seus serveis, està iniciant el canvi de targeta criptogràfica del Servei de Certificació. En els propers mesos es subministraran T-CAT’s amb un nou xip criptogràfica (SmartCafe 7.0) que augmenta la seva seguretat.

Per a que aquestes targetes puguin funcionar s’han fet uns canvis en el programari que les acompanya. És per aquest motiu que us demanem que aneu actualitzant els vostres sistemes amb el nou programari de la targeta que trobareu aquí https://www.aoc.cat/knowledge-base/installacio-t-cat/.

Aquest programari serveix tant per les targetes actuals com per les noves, per aquest motiu, us recomanem que realitzeu aquests canvis abans del mes de desembre d’enguany per a que els vostres equips estiguin preparats per als nous certificats.

Aprofitant el canvi de xip també realitzarem uns petits canvis de disseny de les T-CAT’s actuals

Targeta actual amb xip Sm@rtCafe 3.2

Targeta nova amb xip Sm@rtCAfe 7.0

X