Ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció en obres promogudes pels ens locals

S’ha obert la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i les empreses públiques municipals de Catalunya.

El termini per a la presentació de sol·licituds va del 31/05/2018 al 31/07/2018.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

X