Activació del Sobre Digital 2.0 als ens locals i universitats donats d’alta a PSCP

Tal i com us vàrem comunicar tant a través del blog com via tramesa d’EACAT directament als ens afectats, el 15 de març de 2018, s’ha fet efectiva l’activació del Sobre Digital 2.0 a tots els ens local i les universitats adherides a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).

Veureu que a partir d’aquesta activació, teniu disponible l’opció de presentació d’ofertes telemàtiques mitjançant licitació electrònica (Sobre Digital), des de la pestanya “Dades bàsiques” dels nous expedients creats a l’eina de gestió de la PSCP, com es mostra a la imatge de sota.

Els validadors que ja estan donats d’alta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, tindran activat de manera automàtica els privilegis per veure les ofertes electròniques des de l’eina de gestió de la PSCP. Pel nous usuaris donats d’alta caldrà que, l’administrador del vostre òrgan, habiliti aquesta opció inclosa a la pantalla de definició del perfil de l’usuari a l’òrgan de contractació.

Us enllacem a sota els materials de suport disponibles que també podeu trobar al nostre Portal de Suport d’e-Contractació. Com sempre teniu a la vostra disposició el formulari de contacte del mateix portal per traslladar-nos les consultes o incidències relacionades amb aquest servei.

Per a dubtes en temes de contractació podeu contactar amb la Junta Consultiva de Contractació Administrativa adscrita al Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda.

Destacar que disposeu d’una guia de redacció de plecs que la Junta Consultiva ha publicat, actualitzada als requisits de la nova Llei 9/2017, a la seva pàgina web.

Podeu consultar més informació al Portal de Suport de Licitacions Electròniques.

X