Sol·licituds d’autorització de canvi de titularitat, extinció o renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals

 

A partir d’avui està disponible el servei: ACA – Canvi de titularitat, extinció o renovació de l’autorització d’abocament d’aigües residuals sense canvi de característiques (H0017), que permetrà fer la tramitació electrònica d’aquests tipus d’expedients amb els ens locals.

X