Programa.cat: s’inicia el termini per presentar sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és del 28 de febrer al 31 d’octubre de 2017. Podeu trobar més informació, i les bases reguladores d’aquesta línia de subvencions al web del Departament de Cultura

La normativa que regula aquesta línia de subvencions és la següent:

X