Ja podeu justificar el Contracte Programa 2016 (excepte el SAD social i dependència).

lego_personatges

El període de justificació econòmica del Contracte Programa 2016, dels projectes en matèria de Serveis Socials, Ciutadania i Migració, Infància i Adolescència, Famílies i Polítiques d’Igualtat (excepte SAD social i SAD dependència), comença el dia 2 de gener de 2017 i finalitza el 31 de gener de 2017.


El fitxer PDF de justificació econòmica, el llistat de professionals i el model de la memòria d’activitat de la fitxa 7 estan disponibles per a ser descarregats en el mateix EACAT.

X