Ajuts per a la gestió forestal sostenible 2017

Ja podeu sol·licitar els ajuts a la gestió forestal sostenible de la convocatòria de 2017.

Tal i com es va fer en la convocatòria anterior (2016) s’ha habilitat un únic servei per a tramitar totes les sol·licituds, independentment de l’annex. Si voleu sol·licitar un ajut per a més d’un annex, cal que realitzeu una sol·licitud per cada annex, és a dir, heu de fer tantes trameses de sol·licitud com sol·licituds d’annexos diferents vulgueu presentar.
El termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 6 de febrer de 2018.

 

X