Any 2015 2015 ha estat un any en què els serveis de l’AOC han seguit creixent tant en volum d’usuaris com en els seus usos. A més, els índexs de disponibilitat s’han mantingut majoritàriament per sobre dels valors fixats com a òptims. Des de l’enllaç següent, podeu accedir al document de resum dels indicadors dels serveis AOC de l’any 2015.

Els principals aspectes a destacar són:

Tràmits interadministratius
Un total de 24.825 usuaris i 2.214 ens catalans en disposició d’enviar o rebre tràmits telemàticament. Durant el 2015 s’han enviat 490.177 tràmits, un augment del 21% respecte a l’any anterior. Els principals usuaris han estat, per aquest ordre, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament de Governació i Relacions Institucionals, el Síndic de Greuges, el Consorci AOC i la Diputació de Girona. Per altra banda, com a trameses més emprades trobem la “Tramesa d’informació, escrits i documents” i la “Comunicació de crema d’agents rurals” del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural.

Via Oberta
Aquest 2015, 502 ens públics han estat en disposició d’accedir a dades i documents d’altres administracions; d’aquests, 406 són ajuntaments. El consum total de dades i documents ha estat de 19.276.370, superant per més de 4’5 milions el consum de 2014.

Els serveis més consultats han estat,en primer lloc, el Títol de família nombrosa, les dades de renda de l’AEAT, les prestacions socials públiques de l’INSS, les dades dels padrons municipals d’habitants i el Registre de Vehicles i Conductors de la DGT. Per la seva banda, el principal consumidor ha estat la Generalitat de Catalunya amb més de nou milions de consultes. Després trobem l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i l’ORGT de la Diputació de Barcelona. Pel que fa a les finalitats de consulta, cal destacar que més del 45% han estat per a “ajuts, subvencions i beques”.

e-TRAM
880 ens públics catalans estan utilitzant aquest servei per rebre tramitacions electròniques de la ciutadania i les empreses, 826 dels quals són ajuntaments i 40, consells comarcals. El nombre de tràmits realitzats durant el 2015 ha superat els 41 mil, més de 4.000 tràmits més que els duts a terme el 2014. Els principals receptors han estat els ajuntaments de Molins de Rei, Vallirana i Palau-solità i Plegamans. El tràmit més usat ha estat l’instància genèrica.

e-NOTUM
Al finalitzar el 2015, 546 ens públics catalans es troben en condicions de notificar per mitjans electrònics amb aquest servei. El nombre de notificacions enviades en aquest període ha estat de 313.044 superant també el volum total de 2014 en més de 52 mil. Els usuaris més massius han estat la Generalitat de Catalunya (sobretot el Departament d’Economia i Coneixement i el Servei Català del Trànsit), l’Ajuntament de Barcelona i l’ORGT de la Diputació de Barcelona. Destaca també l’ús fet per un Ajuntament, el de Castelló d’Empúries, que n’ha enviat 3.359.

e.FACT
L’entrada en vigor el 15 de gener de 2015 de l’obligació per a les empreses de trametre electrònicament les factures a les administracions, ha disparat lògicament el nombre de sol·licituds del servei. Amb les més de 1.000 adhesions d’enguany, hi ha un total 1.530 ens que es beneficien dels avantatges del servei. Aquest increment d’usuaris també ha repercutit en l’ingent creixement del nombre de factures rebudes per les administracions que, durant el 2015, s’ha enlairat fins a 1.787.004, és a dir, més de 1,6 milions més de factures respecte l’any anterior. L’Institut Català de la Salut, la Generalitat de Catalunya, i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i el Consorci Sanitari Integral de Terrassa han estat els principals receptors.
Enguany s’ha incorporat a l’informe una relació de les empreses i plataformes que trameten més factures. En l’àmbit empresarial, lidera Endesa seguida de Gas Natural, Telefonica i Aigües de Barcelona. Per que fa a les plataformes, Edicom, Hub AOC, Seres, Endesa i Invinet ocupen els primers llocs.

e-Contractació
Durant el 2015 s’han sumat més de 100 ens al Perfil de Contractant que ofereix el Consorci AOC i actualment en són 873. En aquest sentit, s’han realitzat 1.153 licitacions electròniques i més de vint subhastes-e.

e-Tauler i SEU-e
Pel que fa referència als nous usuaris d’e-Tauler, s’ha experimentat un fort augment durant el 2015, arribant a finals d’any a 600. Els més actius a l’hora de penjar documents són la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Badalona, Girona, Terrassa i Reus. A més, el nombre global de documents als diferents tauler-e ha estat de 27.643, nou mil més que al 2014.
Les SEU-e també han augmentat de forma important. Actualment 600 ens públics les usen; les que reben més visites són les dels ajuntaments d’Igualada, Sant Just Desvern i Salt.
Les dades esmentades són de la versió 1.0 del servei SEU-e. Al llarg de 2016, també s’afegiran les dades corresponents a la versió 2.0. El Consorci AOC ofereix ara les funcionalitats i solucions del servei SEU-e conjuntament amb el nou servei de Transparència (arrel de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). Els usuaris de SEU-e 1.0 tenen la possibilitat de passar a la versió 2.0 (que inclou el servei de Transparència) consultant el Portal de suport del servei de Transparència, apartat “SEU-e 2.0”.

Gestió documental-e
Un total de 107 ens públics han emprat iArxiu i hi han dipositat més de 65.661 documents-e. Com al 2014, els ens més actius han estat el Departament d’Economia i Coneixement, l’Ajuntament de Manlleu i el Consell Comarcal del Baix Penedès.
Per la seva banda, 62 ens han usat DESA’L durant el 2015. Destaquen l’ORGT de la Diputació de Barcelona, el Síndic de Greuges, l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages i el Síndic de Comptes.

Validador
178 aplicacions d’ens catalans han validat certificats digitals i signatures electròniques amb l’eina que ofereix el Consorci AOC. El seu consum ha seguit augmentant el 2015 amb més de 38,3 milions de validacions i més de 24,8 segells de temps.

CATCert
Durant el 2015 s’han emès 33.497 idCAT. Els principals emissors han estat el Departament de Treball (el 83% del total), l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci AOC.
Pel que fa a les T-CAT, se n’han emès 24.012. Els principals emissors han estat ADIGSA, el Departament de Justícia i la Universitat de Barcelona.

e-Valisa
L’any 2015 s’han començat a recollir les dades del servei de valisa electrònica (e-Valisa), que permet enviar i registrar documents en format electrònic, telemàticament i a l’instant.
En total hi ha hagut 53.159 tramitacions i els departaments més actius han estat els d’Ensenyament (quasi el 36% del total), Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Governació i Relacions Institucionals.

Hèstia
També aquest any 2015 s’ha incorporat el servei Hèstia, que permet gestionar bona part de les matèries que es porten a terme des de les àrees de serveis socials bàsics.

De les 104 àrees de serveis socials de Catalunya, 75 utilitzen el servei Hèstia (72%).

X